Realizacje - Biblioteka Główna
Została zawarta umowa na postawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6.
Remontem objęto wszystkie pomieszczenia znajdujące się w wydzielonej części pokoi gościnnych na IV piętrze oraz salę konferencyjną wraz z przyległym korytarzem na III piętrze.

1. Przedmiar robót w pomieszczeniach pokoi gościnnych, w skład których wchodzi pełny węzeł sanitarny z odrębną kabiną prysznicową oraz dwa pomieszczenia mieszkalne, obejmuje:
a) roboty demontażowe i rozbiórkowe (rozebranie elementów sufitu podwieszanego, rozebranie pokrycia ścian - boazerii, demontaż stolarki drzwiowej, rozebranie ścianek działowych z cegły pełnej, rozebranie pokryć posadzek wraz z podkładem betonowym, demontaż instalacji elektrycznej, demontaż grzejników , demontaż szafek zabudowy stałej);
b) roboty posadzkarskie (oczyszczenie powierzchni po zerwaniu starej wykładziny podłogowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki z kamieni sztucznych antypoślizgowych, płytki granitowo-gresowe wraz z cokolikami, montaż wykładziny
c) roboty tynkarskie i malarskie (zeskrobanie i zmycie starej farby, malowanie farbą akrylową, emulsyjną);
d) okładziny ścienne (cekolowanie ścian i sufitów, montaż płytek ceramicznych, montaż paneli ściennych i szafek kuchennych, montaż uchwytu do TV);
e) roboty elektryczne - oświetlenie (montaż opraw oświetleniowych na sufitach, wewnętrzne linie zasilające rozdzielnica NN);
f) roboty elektryczne - gniazda wtyczkowe 230V , gniazda komputerowe (montaż);
g) instalacje sanitarne i co. - instalacja wodociągowa, kanalizacyjna + wyposażenie w armaturę, wymiana grzejników;
h) stolarka - drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne łazienkowe, drewniane osłony dla grzejników + żaluzje pionowe na oknach.
i) instalacja wentylacyjna

2. Przedmiar robót w pomieszczeniu Sali konferencyjnej - pok. Nr 326,327 obejmuje:
a) roboty demontażowe i rozbiórkowe (rozebranie pokrycia posadzki wraz z podkładem betonowym, demontaż grzejników żeliwnych, demontaż parapetów podokiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż naświetli ściennych);
b) tynki, okładziny ścienne, malowanie;
c) posadzki- montaż tarketu z cokolikami;
d) stolarka drzwiowa + zabudowa kaloryferów, montaż parapetów wewnętrznych, montaż żaluzji pionowych;
e) instalacje elektryczne - (rozprowadzenie kabli, montaż ekranu sufitowego, zwijanego elektrycznie, montaż uchwytu do rzutnika);
f) Instalacje sanitarne - wymiana grzejników + głowice termostatyczne.

3. Przedmiar robót - remont korytarza - 3 piętro (strona prawa) obejmuje:
a) prace rozbiórkowe - (demontaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń biurowych, demontaż naświetli ściennych, demontaż ścianki działowej drewniane z przeszkleniami, demontaż opraw jarzeniowych)
b) ściana działowa
c) tynki okładziny ścienne, malowanie
d) posadzki - (podkład pod posadzkę, montaż płytek gresowych antypoślizgowych)
e) stolarka drzwiowa - drewniana
f) instalacje elektryczne montaż opraw rastrowych w suficie podwieszanym, przeniesienie na sufit podwieszany czujek dymowych)
g) instalacje co - wymiana grzejnika z głowicą termostatyczną
p6271338
 
Szczegóły Pobierz obraz
p6271339
 
Szczegóły Pobierz obraz
p6271340
 
Szczegóły Pobierz obraz
p6271341
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091369
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091370
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091371
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091372
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091373
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091374
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091375
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091376
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091377
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091378
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091379
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091380
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091381
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091382
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091383
 
Szczegóły Pobierz obraz
p7091384
 
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
 
Powered by Phoca Gallery