Realizacje - Biblioteka Filia nr 29
Została zawarta umowa na postawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Filii Nr 29 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku, znajdujących się w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Gdańsku, należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze".

Zakres prac obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe (wykucie z muru ościeżnic drewnianych, demontaż belek montażowych opraw świetlówkowych, demontaż opraw żarowych zawieszanych, rozebranie posadzek z płytek PCV, rozebranie podłoża z betonu żwirowego, rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych, naprawa posadzek poprzez wymianę pojedynczych płytek PCV, likwidacja drzwi wejściowych, wymiana 1 szt. drzwi wejściowych wewnętrznych na nowe drzwi z aluminium (pełen komplet)
b) roboty posadzkarskie (oczyszczenie powierzchni po zerwaniu starej wykładziny podłogowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, nowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket + listwy przyścienne, w pozostałych pomieszczeniach bibliotecznych wykładzina dywanowa, klejona do podłoża + listwy przyścienne)
c) roboty malarskie (zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni do malowania (poszpachlowanie nierówności) , 2-krotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian,
d) roboty elektryczne - oświetlenie (montaż opraw oświetleniowych na sufitach)
e) roboty elektryczne - gniazda wtyczkowe 230V - (montaż), gniazda z podłączeniem złączy RJ-45
f) wywóz gruzu, mycie po zakończonych pracach malarskich, uporządkowanie terenu budowy

 

p8021397
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021398
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021399
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021400
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021401
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021402
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021403
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021404
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021405
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021406
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021407
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021408
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021409
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021410
 
Szczegóły Pobierz obraz
p8021411
 
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
 
Powered by Phoca Gallery